Welcome to true Slovenian history
Articles by Jožko Šavli
Black Panther - Crni Panter
Black Panther
Crni Panter
Crni panter (grb Karantanije)
Crni panter prvoten grb Slovenije (Karantanije)
Karantanija in njen panter, vceraj in danes
Karantanski bojni praporji
Who is afraid of the Black Panther?
Once again, the Black Panther story! Hostile Intentions?

Carantania - Slovenia
Carantania - Slovenia
Carantanian Panther gives his opponents no peace!
Historical and authentic insignias of Carantania - Slovenia
Slovenija podoba njene zgodovine in kulture
Crown of Carantania - Karantanska krona
Cesarstvo in Karantanija
Kraljestvo in Karantanija
Pillar of Carantania (Karantanski steber)
Horse of Carantania
Karantanski hram - Shrine of Carantania
Talk: Carantania
Coins of Carantania
Ring of Carantania
Seal of Carantania
Scepter of Carantania
Sword of Carantania
Rose of Carantania
Fleur-de-lis of Carantania
The Cross of Carantania
The Carantanian Spirituality
The Carantanian Army
Velika Karantanija
Early Carantania (Slovenia)
Great Carantania
595 AD - "provincia Sclaborum" (Slovenia)
Slovenia (Carantania)
Ancient-new stereotypes in Carinthia (Austria)
Sv. Nonozij, svetnik iz Norika in Karantanije
Carantanian Fashion
Boiari
The Dynasty of Carantania
The Dynasty of Carantania and their relations with France
The Carantanian Lady
The Carantanian Farm
Drzavno in pravno izrocilo Karantanije
The Installation of the Dukes of Carantania
Maria Theresa
Iznicevanje zgodovinske identitete
The Rota (Slovenian oath)
The Stone Table
Viteski Red sv. Jurija
Our Lady of Carantania
Domitian of Carantania, the denied Duke and Saint
St. Domitian and St. Modestus of Carantania
St. Domitian and the ideological question of Carantania
Bartholomaeus Kopitar - Carantanus
Lepanto  1571
Maria in Solio - Maria Saal
Croatians from Carantania
Karantanski in Slovenski papez Gregor V
Slovenian March   Slovenska krajina
The Battle of Sisek in 1593
The Battle of St. Gotthard in 1664
The Prince's Stone and the Duke's Throne
Carantanian Names
The Mute of Osoje
"Cater" -  the meaning of the name
Karantanija = Slovenija ? & Slovenci & Slovani
The State of the Carantanians
Ernest the Iron
Arnulf of Carantania
The Holy Roman Empire and Carantania - Slovenia
World History concerning the Slovenians...
Democracy is old, really old. And incredibly romantic.
Saint Mark's Cathedra
Duke Bernard of Carinthia (Carantania)
The Kamenica Memorial Stone
The Point in the Circle
Cross of Carantania
Carantania in Europe (Dante knew Carantania)
The  Carantan
Carantania, the mountain of Christ's Temptation
Historia de Eslovenia by Dr. Marcos Gabriel Tusar

Heraldry of Carantania
Heraldry and Genealogy of Carantania-Slovenia
The Coat of arms of Carantania
Carantania and its full coat of arms
Carantanian Hat - Heraldry of Carantania Slovenia
Black Panther - the coat of arms of Carantania
The Blue Panther
Chief Point of Carantania
The Coat of Arms of Historical Provinces in Slovenia
The Panther of Styria
Carantanian Heraldry
Carantanian Panther and its Heraldic Varieties
Panthers of Carantania
The Helmet of Carantania
The Peacock Feather Tuft of Carantania
Slovenia - The Flag and the Coat of Arms
Milstat in njegov grb
New heraldry of Carantania
The Panther of Carantania and its heraldic varieties
Great Carantania and its Heraldic Legacy
Pale, Fess and Bend
The Carantanian Panther and other signs, in Friuli
The coat of arms of the Isle of Cres
Slovenians and the Habsburg dynasty
Coat of arms of the Stadtrichter Zeller-Haus
The Counts of Plain and their coats of arms
The Counts of Andechs and their coat of arms
The Counts of Goerz and their coat of arms
The Ottakars and their coats of arms
The Paradaisers and their coat of arms
The Counts of Attems
Counts and Princes of Lamberg
The Ungnads
Counts and Princes of Turjak - Auersperg
Counts and Princes of Khevenhueller - Metsch
Heraldika Herberstein
The Princes of Windisch-Graetz and their coats of arms

Slovenian Nobility
Slovenian Nobility

Castles in Slovenia
Castles in Slovenia
Our Castles Part I
Our Castles Part II
Pozgani gradovi na Slovenskem

Slovenian Mythology
Slovenian Mythology (Slovensko bajeslovje)
Introduction to Slovenian Mythology
Mythology of the Venets
The Mythology of ancient Carantania
Beautiful Vida
Goldenhorn - The Steinbock of the Alps
King Matthias and the Tradition of the Slovenian Historical State
Korant
Vodin
Zemla
Ziva
Svetovid
Sreca
Vodnar
Hrust
Orjak
Bog
God Belin
Zmaga
Junak, the God of Youth and Courage
Catez, the God of Cattle and Shepherds
Dogana, the Goddess of Dawn
Vesna, the Goddess of Spring
Noreia and Carontan
Svarog
Kresnik, the God of Fire
The Goddess Maya
Baba, the Goddess of Death and Regeneration
Jarnik
Triglav, God of the Universe
Perun

Forum Veneti
Forum Veneti
Venetoslovje kot "kriva vera"
Venetoslovje Part II- Zaprti arhivi, tudi o Venetih?
Venetoslovje Part III - Veneti, njihov pohod v svet
Venetoslovje Part IV - Veneti in nasa zgodovinska drzava
The Veneti - How it all begun
The book VENETI
Le livre VENETI
The Venetians - our early Ancestors
The Veneti - Wenden, Winden, Windische
The arts of the ancient Veneti
Aus Europas Vergangenheit
Kingdom Noricum
Abodritia - A Vendic State
Bavaria, and its origin
Pomerania - A Vendic State
The Vends and the Germans
The Vends and the Slavs
The Vends and the Celts
The Vends and the Romans
The Vends in Scandinavia
Franc Jeza - Der skandinavische Ursprung der Slowenen
Vindija - Vindia
World Slovenian Congress
The Veneti Theory Resists
Venetic Theory - Igor Pirnovar
Etruscan Studies by Igor Pirnovar
Slovenian Roots - Joze Skulj
Etruscans, Veneti and Slovenians
Lexical self -dating
The dissolution of the slavic identity of the Slovenes
Ne prihajamo izza Karpatov
Anthony Ambrozic
Venetic, the language of the oldest nation of Europe
Veselia Felicetas
Okence v Slovenijo
Alexander the Great
The Slovieni - A Venetic Stock in Russia
REITIA Dea dei Veneti
Vindhya parvata (Windian Hills)
Timeline of Slovene history
Oderwenden
Slovenci, kdo smo, od kdaj in odkod izviramo
Found: Europe's oldest civilisation
Veneti-Wends-Windische - Slovenia
Veneti Predniki Slovanov

Venetic Names and Place Names
Venetic Names and Place Names
Place Names
The Explanation of Names
Nichts als Namen - The Fight for an Authentic Austria
Imeni Trenta in Konta
Spain, a Venetic name?
Julijske Alpe in njihova imena
Namens-Deutungen
Namigovanje na slovansko poreklo Venetov

Šavli, Sauli and Jermol
In Memory of Dr. Professor Jozko Šavli
Savli, Sauli and Jermol
St. Alexander Sauli, Apostle of Corsica
The Surname Jermol
Franc Savli - Medved

Rare books by Leda Dobrinja
Slovensko Staroselstvo

Rare Books by Dr. Jožko Šavli
Rare books by Dr. Jozko Savli
Zlata Ptica - Bajeslovje Slovencev
Zlati Cvet - Bajeslovje Slovencev
Slovenska Drzavna Misel
Knezji kamen, prica slovenske drzavnosti / Slovenska
Karantanija
Slovenia: Discovering a European Nation
Slovenija podoba Evropskega Naroda
Slovenska Znamenja
Slovenski Svetniki
Veneti - First Builders of European Community
Razvoj slovenske drzavnostne misli

Rare Books by Anthony Ambrozic
Rare books by Anthony Ambrozic
The Templar's Curse
Adieu to Brittany
Gordian Knot Unbound
Journey back to the Garumna

Rare Books by Eduardo Rubini
Rare books by Eduardo Rubini
Giustizia Veneta (Venetian Justice)
Il Venetico, the language of the oldest nation of Europe

Slovenian Science, Literature, Music, Arts and Crafts
Literature, Science, Music, Arts and Craft
Slovenian Music
Music history beyond borders
Slovenian Arts and Crafts
Science and Literature
Monumenta Frisingensia
Boris Pahor
Razvoj slovenske drzavne misli
Ivan Sivec: Kralj Samo – Cesar Arnulf – Kneginja Ema

Ziga Herberstein
Ziga Herberstein

Concealed and Forgotten Persons
Concealed and Forgotten Persons
Concealed and Forgotten Persons Part  I
Concealed and Forgotten Persons Part  II

Pilgrimages and Spiritual Messages
Pilgrimages and Spiritual Messages
Spiritual Messages
Pilgrimages and Festivities

Treasures of Slovenia
Treasures of Slovenia
National and Cultural Treasures Part I
National and Cultural Treasures Part II
Slovenian Wines
Julian Alps - Triglav National Park
Traditional Costumes of Slovenia
Lipicanci - Lipizzaner

Europe of Nations
Minority Nations of Europe
Ethnic Europe
Europe and some Member States
Europe of nations
Europe, regions and provinces
Historical Europe
Middle Europe
The least known nations living in Europe

Politics
Politics
Dear Mr. Danilo Turk - from Dr. Jozko Savli
EU - Slovenia
Zares oporecniki? (Edvard Kocbek)
Vojna in povojna tortura nad pesnikom Kocbekom
Ni vse zlato
Slovenska vojska in Karantanski panter
Pred Presernom je zatajil svoj narod!
Karantanija usla
Slovenia: The fight for historical, cultural and...
Vcepljanje kompleksa
Slovenska identiteta
Zmago Jelincic - Ali panter zapusca SNS?
WikiLeaks: Slovenia
Kam sedaj (s) Slovenci?
Pahoriada
Janez Jansa, kot junak?
Slovenske zgodovinske insignije
Jansa z venetologi
Jeretic: Dragi predsednik, me bos dal zapreti?
Slovani - stari in novi
Zgodovinska Slovenija in Crni panter
Drzavna misel
Identiteta Slovencev
Historical and National Identity of Slovenians
Zahodni Balkan?
Aktualno (current) from Slovenia
The Slovenian Corner
The Macedonian Corner
Balkan Express
Osvobodilna fronta (OF)
The Slovenian State Idea
Prešernova Zdravica...
My experience with ex-Yugoslavia
Slovenia: Massacres after the war
The aftermath of war
Berlin after the War
Historiker Dr.  Rulitz deckt Massengraeber in Kaernten auf
Under the Black Panther Flag
Slovenians' Past and Present Leave Mark on Vienna
Koper is more than a port
Alpe - Adria
Austria's Haider and the Question of Carinthia
Bepin Segato - Patriota Veneto

Touring Slovenia,  Culinary...
Beautiful Slovenia
Slovenia - my country
Touring Slovenia
Culinary specialties from Slovenia

Sports
Sports and other events
Nasi vrhunski sportniki

Franc Jeza: Der skandinavische Ursprung der Slowenen

Associazione Europa Veneta
JOZKO SAVLI, la sua vita e la sua eredita culturale
Bianca di Collalto
La mitologia degli Sloveni
Letters from our readers
Echo
Echo I
In Memory of Dr. Professor Jozko Šavli
Jožko Šavli
* 22.3.1943   †  11.3.2011