previous                 next
Carantha Home Page

Venetic Names and Place Names
Venetic Names and Place Names
Place Names
The Explanation of Names
Nichts als Namen - The Fight for an Authentic Austria
Imeni Trenta in Konta
   Spain, a Venetic name?
Julijske Alpe in njihova imena
Namens-Deutungen
Namigovanje na slovansko poreklo Venetov