Norcevanje iz slovenskih insignij v povezavi z Janezom Janšo na prosrbskih spletnih straneh. Na glavo so mu z racunalnikom namesto karantanske nadeli angleško krono. V ozadju je napis “Kraljevina Slovenija”, ker si Karantanije, na katero se insignije nanašajo, niso upali omeniti.

Slovenske zgodovinske insignije
Tokrat, norcevanje iz Janeza Janše v balkanskem slogu

Dr. Jožko Šavli
November 20, 2010

Mi vstajamo in vas je strah. Pokaj tako hrumite, Slovana se bojite... Anton Aškerc je svojo znano pesem, ki danes zveni dokaj naivno, napisal v povelicevanju Slovanov, kar je bilo znacilno za njegov cas. Danes bi jo nedvomno napisal z drugacnim pozivom. Ne kot Slovanom temvec kot Slovencem, ki svojo zgodovinsko identiteto izpovedujejo vse bolj odlocno, tudi v znamenju crnega panterja, ki je bil grb njihove zgodovinske države Karantanije. Tako bi se prva kitica glasila: Mi vstajamo! In — vas je strah? Pokaj tako hrumite! Slovenca se bojite? Teži vam dušo huda vest? In vest vam stiska jezno pest? Bojite se — osvete od množice neštete?…

Domnevam, da sta moja clanka o Karantaniji in cesarstvu oziroma kraljestvu, ki sem ju nedolgo tega objavil na spletu Carantha, dokaj prizadela tajno službo Kos, ki sedaj pospešeno naganja svoj aparat v idejni boj proti Karantaniji, proti grbu s crnim panterjem in proti slovenski identiteti. V ta idejni, ali bolje, ideološki boj so pritegnili tudi Janeza Janšo, prvaka sedanje opozicije. On sam s karantanskimi insignijami nima kaj posebnega opraviti, toliko kot vsak drugi. Toda insignije se nanašajo na našo zgodovinsko identiteto, ki jo bolj ali manj ocitno zagovarja tudi Janez Janša. Prisoten je bil – da se spomnimo - lahko samo ponakljucju, na srecanju o Venetih v Bovcu dne 30. julija 2010. Srecanje je potekalo v znamenju odkrivanja identitete Slovencev. Vsled tega je novinar Marjan Horvat prilepil Janezu Janši oznako, ceš da je postal nic manj kot »boter venetske teorije« (Mladina, 3. sept. 2010).

Teorija o Venetih, naših davnih prednikih, namrec ne postavlja njihove pradomovine za Karpate, o cemer, cetudi se tako ucimo »v šoli«, ni prav nobenih dokazov. Odkriva jih kot staroselce na naših tleh. Venetska teorija pa je samo ena izmed postavk v odkrivanju naše zgodovinske identitete, v katero spada tudi slovensko državno izrocilo in njegove insignije. In tukaj je srbski tajni službi Kos spet napoti Janša, ceprav o naših insignijah doslej še ni bilo kakega srecanja, na katerem bi jim Janez »botroval«. Mogoce takšno srecanje še bo. Na vsak nacin pa na srbski strani z norcevanjem na racun Janeza Janše in slovenskih insignij, kot kaže gornja slika, prehitevajo cas. Namen tega ni samo norcevanje, temvec tudi ustrahovanje, ceš, pa daj osramoceni »Slovenac«, ce si upaš!

 
Naše zgodovibnske insignije,  Knežji klobuk (krona), s katerim je nastopal karantanski vojvoda kot državni knez, to je, knez Svetega Rimskega cesarstva, ki je skozi stoletja združevalo kršcansko Evropo... Ob njem Slovenski klobuk, simbol oblasti, ki jo je vojvoda imel kot slovenski knez.

Izziv Slovencem z Janšo in insignijami se za sedaj (še) ni pojavil v slovenskih obcilih, ki jih povsem nadzoruje Kos. Spomnimo se samo na njene »ankete«, kako Slovencev ne marajo Hrvati, Avstrijci, kot je že objavil lublanski tisk (Dnevnik, Delo...) pa zagrebški (Vecernji list) in da imajo raje Srbe. Izziv z insignijami je bil, za sedaj, objavljen le kot karikatura na nekem spletu, ki ga upravljajo prosrbski krogi v Sloveniji. Prizor na sliki (glej zgoraj) naj bi bil »satiricen«. K temu dodaja avtor pripis, ki naj bi zvenel »duhovito«, in navaja v njem naslednje: Princ Janez Louis Janša bo postal istocasno zadnji slovenski premier in prvi slovenski kralj. Vsi zvesti podporniki presvetlega Janeza najprej premislite, potem zlivajte svoj desnicarski žolc. Saj je vredno prepira za nekoga, ki ga sploh ne poznate in od vas dobro živi? Ali pa se je bolje pošaliti na racun vseh svinj na Šubicevi? Besede odražajo skrajno razdraženost, ki je danes v civilizirani Evropi in Srednji Evropi ne srecamo. V diplomatskem žargonu pravijo temu: pomanjkanje dobrega okusa.

Lahko, da bo kdo izmed slovenskih bralcev tudi nasedel triku z Janezom Janšo ter insignijami, ki ga je Kos objavila na omenjenem spletu. Domnevam pa, da je mimo tega tudi mreža naših udbovcev in udbovk že prejela navodilo, naj Janeza Janšo z insignijami prikazuje v smešni luci. In sicer v smislu vse doslej veljavne razlage, ceš, mi smo ponosni proletarci, ki smo se s pomocjo srbskih bratov po tisoc letih rešili »nemškega jarma«. Takšno razlago povsem spodnašajo prav omenjene insignije, ki jim je srbska Kos v njenem smešenju prikljucila tokrat še Janeza Janšo. Vendar gre dejansko za alarm, s katerim bi omenjena tajna služba hotela blokirati širjenje novih spoznanj o slovenski državi in zgodovini. Ovrgla naj bi tisto, kar ji je doslej uspevalo z akademsko »znanostjo«,  z norcevanjem. Koliko bo takšna nova taktika ucinkovita, še ni mogoce vedeti. Zdi se pa, da si tisti, ki mislijo drugace, s svojim prepricanjem še vedno ne bodo upali na dan, iz bojazni, da ne bi bili osmešeni. Po propadu »znanstvene« ideologije marksizma – leninizma, je namrec takšna taktika edini instrument, ki jim je še ostal v njihovi težnji po discipliniranje mišljenja široke javnosti, tudi slovenske.

V primeru sramotenja Janeza Janše se poraja vtis, da vidijo na srbski strani v njem politika, ki bi danes lahko uresnicil predstavo slovenskih ljudi o dobrem in pravicnem predsedniku in ga hocejo v slovenski javnosti prav zaradi tega onemogociti. Izdaja jih histerija, s katero to pocenjajo. Gotovo je namrec, da bi “dober predsednik” Slovence znova pripeljal do ugleda, tudi mednarodnega, torej na svetovni oder. Pa tudi do socialne pravicnosti. S tem pa bi nujno propadla zamisel o Zahodnem Balkanu (tretji Jugoslaviji), ki jo hocejo slovenskemu cloveku, ker jo pri glavnih vztrajno zavraca, vsiliti kot “rešitev” iz sedanjega crednega stanja skozi zadnja vrata.

 
Leto 2008, Slovenija predseduje EU z znakom Crnega panterja, ki ga nosi tudi janez Janša, takrat presednik slovenske vlade. S tem se postjugoslovanski oligarhiji zameri “for ever”.

Kako slovenskega cloveka prenesti okrog, da se tega sploh ne bo zavedel, kot so ga že leta 1918? Sklepamo lahko, da poskušajo od velesrbske strani Slovencem prav zaradi tega izniciti njihovo identiteto. In to ne samo v slovenski zgodovini, temvec na vseh podrocjih, od živinskih pasem, to je, konjev, ovc in psov, do naših avtohtonih trt… pa znamk sira, jedi itd. Vsega tega namrec, ce smo nekoc zares prebivali nekje za Karpati, od tam nismo mogli prinesti in ohraniti. Imeli bi namrec kaj podobnega tudi naši slovanski “bratje” nekje v Rusiji pa na Balkanu. Ker tega nimajo, nam hocejo nasprotniki našo identiteto po “bratsko” izniciti, zato da bi si bili vsi “Slovani” enaki. Takšen tok mišljenja uvajajo podtalno in sistematicno. Celo cerkveni strani so svoj cas podtaknili, da je sprejemanje ljudi “s kruhom in soljo” staroslovanska navada. Naivni duhovniki so to sprejeli in v tem prepricanju še vedno delajo, ceprav o taki navadi v slovenskem izrocilu ni sledu.

Naj se povrnem k zadevi z Janezom Janšo! Letra 2008, ko je Slovenija predsedovala EU, so slovenski udeleženci kot tudi gostje nosili znacke s Crnim panterjem. Srbsko podzemlje je slovenskem tisku in tv prepovedalo, da bi na posnetkih udeležencev srecanj in zborovanj pokazali tudi panterjeve znacke. ki so jih nosili. Tega Slovenci v dnevnih porocilih niso smeli videti. Omenjeno znacko je takrat nosil tudi predsednik vlade, Janez Janša. Zaradi tega je v imenu »znanosti« ocitno postal krivoverec, zakaj Crni panter »nima nobene zveze s Karantanijo« (Peter Štih), ki je zgolj »mit« (Božo Repe) ali kar »teorija zarote« in panter »Šavlijev dizajn« (Andrej Pleterski)... Kako mucno za postjugoslovansko znanost oziroma ideologijo! No, meni vsaj niso ocitali, tako da bi me ustrahovali, ceš da »dvigujem prah«, »razburjam duhove« oziroma »vznemirjam javnost«, ali kaj podobnega,. Na vsak nacin pa se v tem pogledu »razmere (še) niso umirile« in »oblasti« v Sloveniji so name in na »krivoversko« Karantanijo še vedno pozorne.

 
Skupina mladih s praporom, na katerem je karantanski panter. Starejši se ga zaradi režima še nekoliko bojijo, mladi ne.

Vse take obtožbe na moj racun mi formalno sicer še niso bile izrecene. Zato pa jih aparat zaupnikov podtalne tajne službe toliko bolj vztrajno raznaša okrog in spravlja v obtok vse mogoce govorice. Vzrok zanje je ocitno v tem, da se je »Šavlijev dizajn«, kot pravi Andrej Pleterski, po Sloveniji že dokaj razširil. Dodajam: še zlasti med mladimi, ki se od »znanosti« in od postjugoslovanskega režima ne dajo ustrahovati. Njihovo ravnanje in zadržanje ni prisiljeno in niti vsiljeno, temvec povsem spontano. Po tolikih letih marksizma – leninizma pa titoizma in drugim vrstam ustrahovanja, ki so jim bili izpostavljeni njihovi starši, oni sami nikakor ne verjamejo vec temu, kar jih »ucijo v šoli«. Za starejšo generacijo je že kar presenetljivo, da mladi išcejo in najdejo resnico kar mimo šole, predvsem preko racunalnikov. In to ob vsej zmedi, ki jo ponujajo racunalniške spletne strani.

Ce tukaj primerjam case, ko sem bil tudi sam med najstniki in dvajstniki, se spomnim, kako nam je šola vtepala ucno tvarino, ki je bila pogosto povsem izkrivljena, prenapihnjena, odvecna ali, kot temu navadno pravijo, »brez veze«. Tisti, ki smo bili iz vasi, smo morali slišati, da je »kmet zaostal« in podobno, kar naj bi opravicevalo izkorišcanje in unicevanje kmeckega prebivalstva. Nasproti nekdanji ima današnja slovenska generacija mladih dokaj samostojno mišljenje. Tudi tisti, ki za karantanskega panterja niso izrecno navdušeni in imajo še kake druge »konjicke«.

Na vsak nacin, mladi imajo samostojno mišljenje, ki ga v veliki meri ponazarja prav karantanski panter. To pa je hudo napoti uresnicenju neke bodoce, tretje Jugoslavije, ki nam jo poskušajo vsiliti pod imenom Zahodni Balkan. Celo »nevarno« v tem pogledu, saj hocejo mladi jasno izražati svojo slovensko identiteto. Tisto, cesar moja generacija v njihovih letih, pod vplivom toka mišljenja, ki ga je ustvarjal jugoslovanski režim, ni videla. Mislili so zgolj na to, kako bodo po šoli dobili primerno delovno mesto, pa vsaj nekaj poklicne kariere in seveda standard, za kar so se mnogi vdinjali partiji, zatem Udbi in koncno še srbski Kos. Imeti za to ustrezno znanje ni bilo bistveno, pac pa je bilo bistveno to, da si bil tajni službi zanesljiv zaupnik in pokoren sluga. Kot današnji tajkuni. (Ce ne drži, me pa popravite!«)


Res, karantanski panter ustreza tudi podjetnikom. Govori se na tihem, da ima njegov  znak ”posebno moc”. Zagotavlja resnost in zanesljivost.(Prizor je bil posnet nekje na Štajerskem.)

Takratna generacija mladih ni hotela razmišljati o tem, kako nas titovska Jugoslavija in njena velesrbska hegemonija vodi v propad. In propad je po tolikih letih prišel. Prišla je vojna za Slovenijo (1991). Jugoslovanski nasprotnik je bil tedaj, vsaj zaenkrat, poražen. Vendar se njegov aparat v kasneje samostojni Sloveniji ni vdal. Izropavati je zacel in v nekaj letih tudi izropal njeno premoženje. Tisoci in tisoci slovenskih ljudi so izgubili delo in so se znašli na cesti. Stari aparat pa je, povrh vsega, še vedno motila zgodovinska in narodna identiteta Slovencev. Še vedno si prizadeva, da bi jo »znanstveno« iznicil. In prav tukaj je naletel – pa ce se sliši še tako nenavadno - na svojega glavnega »nasprotnika«, karantanskega panterja.

Takšno spoznanje se mi je porodilo ob clanku z naslovom Rituali diskriminacije, sovražnosti in nasilja v demokraciji (Delo, 4. julija 2009). Napisala in objavila ga je Renata Šribar. Kot sodim, jo je k temu nagnala lahko le srbska Kos. Avtorica glede napada na gejevskega aktivista (kar je bilo ocitno pripravljeno) obtožuje ideologijo domoljubnih gibanj, predvsem društvo Hervardi (Maribor) in mene, ki me uvrsti med naše ugledne domoljubne pisce (ocitno iz dosjeja srbske Kos). Takole navaja:... Preverimo virtualne sledi dveh organizacij, ki sta bili javno omenjani v zvezi z napadom; obe se simbolizirata s karantanskim vojvodskim crnim panterjem /.../. Med avtorji in avtoricami literature, s katerimi oblikujejo svoje polje vednosti, je poleg nazgrešljivega Joška Šavlija mogoce najti še Angelo Vode, Borisa Pahorja in Nika Kureta, Boga Grafenauerja, Janka Prunka, Vasilija Melika, Vido Stare, Vinka Šlibarja in nekatere druge, ki so prav tako ideološko manj zaznamovani in enostranski...

Zatem pride avtorica na dan z glavno obtožbo, ki nam jo je dejansko preko nje namenila Kos, in navaja: ... Pri vzdrževanju diskriminatornega odnosa do ljudi, ki izvirajo z drugih, neevropskih kontinentov, torej t.i. rasizma, je glede na podatke, na katere je mogoce naleteti v klepetalnici, v veliko pomoc diskriminatorna biologisticna argumentacija kontroverznega britanskega psihologa Richarda Lynna... Pazite: v klepetalnici! (Uboga Renata!) Po navodilih službe Kos pisci radi navajajo tuje avtorje, zato da bi Slovencem vzbujali manjvrednostni kompleks. Spomnimo se, kako so pred leti v ta namen navajali ime Jean-Marie Le Pen... Ja, ubogi Slovenec, kar podelal se boš ob takšnih »mednarodnih« argumetnih. Vendar s takšnimi »argumenti« pri naših mladih, ki so vas že prepoznali, ne boste vec prodrli.

 
Crni panter je na pohodu. Uradna “znanost” ga doslej ni mogla zaustaviti, cetudi ga je (po navodilu iz Belgrada) razglasila za “nosilca germanizacije”. Toda slovenska javnost ji ne verjame vec.

Karantanski panter je v Sloveniji že pred oklicem njene samostojnosti vznemirjal podtalni vladajoci aparat jugoslovanskega režima in njegovih struktur. Že pred oklicem je namrec prišel s strani mladih predlog, naj bi bil vnesen v grb nove republike Slovenije. Tedaj je Zgodovinski inštitut Milka Kosa pri ZRC SAZU izdal o njem posebno izjavo (št. 11 – 128/1990). Podpisali so jo mag. Stane Granda, dr. Božo Otorepec in akad. prof. dr. Bogo Grafenauer. V njej navajajo mdr. tudi naslednje: ... Zato smo preseneceni nad uredniško politiko javnih obcil, ki so njihovi argumentaciji namenila toliko casa in prostora. S tem vnašajo med ljudi zmedo, ker predlagajo za slovenske nacionalne simbole barve in živalski lik, ki so bili tradicionalno do 1918 in še med obema vojnama simboli oblasti, ki je bila med poglavitnimi nosilci germanizacije in boja proti slovenski združenosti in svobodi. S Karantanijo niti eno niti drugo nima nobene zveze. Zgodovinski inštitut Milka Kosa s svojimi delavci in sodelavci tako pocetje najostreje obstoja...

Kake utemeljitve za izrecene navedbe v omenjeni izjavi ne najdemo. Ker jo je izdal »inštitut«, naj bi izjava že sama po sebi zadostovala. Namenjena je bila ustrahovanju vseh tistih, ki so se ogrevali za nov slovenski grb, v katerem naj bi bil »živalski lik« (panter), ki je bil vendar vse do konca prve vojne in še med obema vojnama (pod nacizmom) simbol oblasti, ki je bila nosilec germanizacije nad Slovenci. Ocitno je, da je »izjavi« že takrat botrovala jugoslovanska tajna služba Kos, ki je v zadnjih letih Jugoslavije že povsem nadzorovala Slovenijo. Slovenska partija (Milan Kucan) ji je bila samo še kulisa.

Vendar je Kos tudi med med mladimi imela svoje zaupnike. Po zgledu na Zahodu je financirala tkm. obritoglavce v skupini Blood and Honour, ki so morali izpovedovati simpatijo do nacizma. V ozadju je bilo tudi judovstvo, ki je lahko na ta nacin opozarjalo na prebujajoci se nacizem in antisemitizem in od mednarodnih ustanov za boj proti njemu temu primerno kasiralo. V sodelovanju s temi krogi je srbska Kos porinila obritoglavcem tudi karantanskega panterja in ga razglašala za »nacisticni« znak. In to z ocitnim namenom, da bi na ta nacin doma in pred svetom kompromitirala domoljubno panterjevsko gibanje in njegove privržence ustrahovala z »nacizmom«.


Žurnal24, Lublana 8. aprila 2010 Neonacizem, Gordana Stojiljkovic: Kje se zbirajo neonacisti?
Hervardi (Maribor), Bloodhonour, Head hunters (Domžale), Tukaj je Slovenija (Osrednja Slovenija).

Ob tem, da je na srbski strani še vedno na begu Ratko Mladic, ki bi ga morala Srbija izrociti Haagu, smo obtoževanj panterjevskega gibanja z neonacizmom od srbske strani že do kraja navelicani. Ker bo sodišcu v Haagu, ustanovljenem za zlocine na Balkanu, vsak cas potekel mandat, in ker je sojenje nacistom v Nürnbergu že davno mimo, pa naj se »neonacizem« domoljubnih gibanj pri Slovencih obravnava pred sodom za clovekove pravice v Strasbourgu! Ali pa kakim drugim! Mi smo na to na vsak nacin pripravljeni!

Kot je razvidno tudi iz gornje slike z Janezom Janšo in »insignijami« ter pripisa, srbska Kos s kompromitiranjem panterjevskega gibanja nadaljuje. Namen je slej ko prej isti, kot je bil že na zacetku samostojne Slovenije: Izniciti slovensko narodno in zgodovinsko identiteto in zatem v sedanjem kaosu, kar sedaj še ni na vrsti, prikazati  Zahodni Balkan (tretjo Jugoslavijo) kot edino rešitev za Slovence. – Tudi najslabša Jugoslavija je še vedno najboljša rešitev za Slovence (Jože Pogacnik) - Kaj naj k temu recemo? Tajna služba Kos bo lahko na ta nacin vsaj deloma ustrahovala srednje sloje slovenskih ljudi. Še zlasti tiste, ki jim do upokojitve manjka še kako leto. Med mladimi ji bo lahko še nasedel kakšen miselni revež in bo s placanci dobila tudi nekaj privržencev. Njeno pocetje ima uspeh le toliko, kolikor ji ga napravijo placanci. (Mogoce celo s figo v žepu?). Toda njena taktika ne bo upela.

Vsi njeni izpadi z »neonacizmom« ali takšen, kot je proti Janezu Janši (slika na zacetku) nedvomno ne bodo zaustavili novega toka mišljenja pri Slovencih. Karantanija in njen panter, pa naj se sliši tudi preprosto ali celo naivno, sta kot nova slovenska trdnjava, ob katero danes zaman zadevajo valovi novega »bratstva in jedinstva«. Vendar pozor, ce se jim ne bomo znali ucinkovito upreti, nas bodo na »znanstven« nacin ustrahovali do sodnega dne. Pa izberite! – Še bo luštno!