Kdo se boji Crnega panterja?
Letalstvo
Šola
Airsoft Klub Crni Panter
Ponudba izdelkov
Vojska
Na stadionu
Spletne strani
Viteška društva
Gospodarstvo
Hotel Carantania


Graficni izris šcita in celade z dragotino na pecatu vojvode Ulrika III. in temu ustrezen karantanski grb, izrisan po vzoru grbov v 15. stol., to je, še pred propadom izvirne heraldike v casu renesanse in baroka. Na šcitu je karantanski panter, na celadi šop pavjih peres.

Dr. Jožko Šavli - (December 26, 2008)

Na pecatu je panter prvic upodoljen leta 1160. Obstaja pa še nekaj zgodovinskih in heraldicnih virov o panterju, o cemer smo na spletu Carantha že porocali v vec clankih. Bilo je pred nekaj leti. Takrat smo si želeli, da bi njegov znak vzela na svoj prapor samostojna Slovenija. Nismo bili še na tekocem o tem, da se je v njenem podtalju še naprej ohranjala stara struktura s svojo jugoslovansko ideologijo. Ta struktura je bila in je ostala nasprotna prav in še najbolj izrocilu zgodovinske slovenske države Karantanije.

O tem, da je bil Crni panter njen grb zgodnje, je dovolj zgodovinskih pricevanj. Vendar jih pri urah zgodovine niso navajali, in o tem  v javnih glasilih, zlasti še v dnevnem tisku, niso porocali. Tako je še danes. Bilo pa je presenetljivo, da so stare sile na akademski in univerzitetni ravni nastopile proti panterjevemu znaku še preden je bila leta 1991 razglašena samostojna Slovenija. Takrat je v javnih glasilih še tekla polemika o tem, kakšna znamenja naj bi imela Republika Slovenija. Njena razglasitev je bila namrec pred durmi.

Ulrik III., vojvoda Koroške in gospod Kranjske na pecatu iz  leta 1256. Na njegovem šcitu se nahaja heraldicni panter v napadalni drži in na kronani celadi kot okras šop pavjih peres.
Zastonj si je inštitut prizadeval, da bi panterja prikazal kot »nosilca« germanizacije in s tem zastrašil pred njim slovensko javnost.


V polemiko je odlocno posegel akademski lobby in Crnega panterja razglašal za nemškega. Takole je v svoji Izjavi (1990) navajal Zgodovinski inštitut Milka Kosa: ... S tem vnašajo med ljudi zmedo, posebej, ker predlagajo za slovenske nacionalne simbole barve in živalski lik, ki so bili tradicionalno in še med obema vojnama simbol oblasti, ki je bila med poglavitnimi nosilci germanizacije in boja proti slovenski združenosti in svobodi. S Karantanijo niti eno niti drugo nima nobeme zveze... Podpisniki izjave: Stane Granda, Božo Otorepec in bogo Grafenauer.

Ce se sedaj ozremo na pecat na vrhu tega clanka, nam postane jasno, da podpisniki – akademiki niso poznali pravih virov o Karantaniji. Ali pa svoje Izjave niso predložili slovenski javnosti v dobri veri, k cemur jih je naganjal star jugoslovanski aparat. Vse to je šlo že v pozabo. Ostala pa je neka tiha prepoved, iz zakulisja ali iz podzemlja, da se o Crnem panterju in Karantaniji v javnih obcilih današnje Slovenije ne poroca vec.

Tako je ostalo do danes, ko stare strukture še vedno izvajajo blokado nad javno razpravo o Karantaniji in njenem grbu s Crnim panterjem. Ker pa »akademska« avtoriteta za prepricevanje javnosti nikakor ne zadostuje, uporabijo še nekaj ustrahovanja. Predvsem pri šolarjih.

Toda clovek obraca, Bog obrne, pravi pregovor. Prav pridih ustrahovanja, ki ga še vedno lepijo Crnemu panterju, je postal izziv slovenskim fantom in njihovi borbenosti. Crni panter je postal in ostal nekakšen simbol najstnikov in mladih, zato da se prav z njim izkažejo. Najstniki so odrašcali in ponesli njegov znak v življenje. In zdaj se pojavlja vprašanje, kaj lahko njihov izziv pomeni za javno in politicno življenje v Sloveniji.

  
Kdo se boji Crnega panterja?

Tako dalec smo že! In res, ljudje srednjih let, po službah, se Crnega panterja, ki jim utegne »še škodovati«, bojijo. Se umikajo in odklanjajo vsakršen pogovor o njem. Polemika o tem, ali niso mogoce Slovenci »nesprošceni«, ki se je razvnela pred kratkim v javnih obcilih, se je Crnemu panterju vsled tega na široko izognila. V resnici pa je prav on tisti, zaradi katerega je velik del odvisnih in zaposlenih ustrahovan in »nesprošcen«.

Stari aparat in njegovo podzemlje meljeta sicer dalje, vendar nimata slovenskemu cloveku, razen ustrahovanja, kaj vec povedati. Ustrahovanje torej, do kdaj še?

Mnogi mladi nosijo Crnega panterja vtetoviranega na ramenu.

Star (jugoslovanski) aparat je skozi javna obcila pa skozi šolo z »znanstveno« oziroma »strokovno« razlago vnašal v mišljenje javnosti preživele razlage o izvoru  Slovencev, ki najbi prišli odnekod izza Karpatov. Danes zatrjuje celo, da nismo bili Slovenci in da nas je za takšne naredil šele Primož Trubar. To naj bi pomenilo, da smo v oblikovanju svoje narodnosti zaostajali dalec za Evropo, celo za Balkanom.

Pri tem pa aparat ni racunal, da mladina njegovim uradnim razlagam ne bo verjela. In ne samo to! Da bo Crni panter postal najbolj viden znak odpora proti ponarejanju zgodovinske in narodne identitete Slovencev. Drzni najstniki in dvajstniki so se odlocno in pogumno zoperstavili akademskemu aparatu in njegovi »visoki« znanosti. In tudi niso pustili, da bi postali žrtev ustrahovanja po šolah in po javnih obcilih.

Za kaj je pri tem šlo? Karantanske zgodovinske vsebine, ki jo odraža lik Crnega panterja, nikakor ni mogoce vnesti v okvir panslovanstva in jugoslovanstva, kar je bil prvensten namen stare strukture in aparata njenih placancev. Vsled tega je Crni panter postajal in postal najvidnejši znak odpora proti ponovni balkanizaciji in proti ustrahovanju zavednih Slovencev.

Kljub pritajenemu ustrahovanju, ki ga izvajajo placanci stare strukture, se je panterjev znak v slovenski javnosti nenehno širil. Jugoslovanski aparat je postal vsled tega tako razdražen, da je svojim zaupnikom narocil, naj širijo okoli, da gre za »ustaški« znak. Toda s tem so samo razkrili, da je v ozadju klika z velesrbsko ideologijo. Karte za poker so bile sedaj sedaj odkrite.

Medtem pa so že mnoge skupine, društva, športni navijaci, ustanove, podjetniki itd. privzeli panterjevo ali pa karantansko ime. Ime je vzbujalo zaupanje in je privabljalo kupce. Crni panter in Karantanija sta postala znamki za kakovost. Naj navedemo nekaj primerov.

  
Letalstvo

Zacetek Tolovajev sega v leto 1998. Z izdom Falcona 4, sta Celjana Tolovaj in Wendol ustvarila skupino, ki se ji je kasneje pridružil še Diablo. Z izzidom novega simulatorja LO:MAC, vkljucitvijo v 55. virtualni letalski polk in novimi clani, se skupini spet obetajo aktivnej ši casi. - Znak: Tolovaji smo si izbrali za simbol enote karantanskega Crnega panterja, saj le-ta predstavlja borbenost naših clanov, obenem pa je eden prvih znanih simbolov Slovencev.

  
Šola


Razredna maskota: Crni panter


Razred: 2. c, število dijakov: 34, število deklet: 23, število fantov: 11, razredna maskota: Crni panter s Schoko-bananami, Duhovna obnova: 28.02. - 01.03.2008, Dosežki razreda: Izmenjava z Italijani, zmaga pri odbojki in košarki v Italiji, 2. mesto pri jaslicah med debitanti, 1. in 7. mesto pri gorskem kolesarjenju, 6. mesto pri ocenjevanju razredov, ...
Drugi projekti v okviru razreda: Miklavžev koncert, Pevski festival, Toni Laž, ...Spletna stran razreda: www.cudoviti-cudaki.co.nr (stara stran in bo v prihodnje zamenjena)
Iz neke osnovne šole

Navdušil 3 sošolce; jih malo seznanil in jim prebudil narodno samozavest... Ugotovite koliko omaric ima sedaj nalepke.

Prapor sem obesil naravnost zraven Prešerna (na levi).

  
Airsoft Klub Crni Panter


Crni panter je ekipa airsoft zanesenjakov iz okolice Ptuja. So zagnani igralci airsofta, ki se povecini z airsoftom ukvarjajo nekaj vec kot leto in pol. Vcasih še v okviru SWATa, od letos pa v svojem klubu! - Fantje so presenetili z odlicno predstavo in odnesli domov tudi dodatno nagrado za takticno odlicnost.

  
Ponudba izdelkov

DARILNI KOMPLET S STEKLENICO CRNI PANTER

Steklenica je polnjena z vrhunskimi Baticevimi vini, pridelanimi po naravnem postopku, ki se v kompletu harmonicno skladajo s kozarci iz kolekcije Slovenska dvanajstija. Možnost kombinacije s steklenicami Lepa Vida ali Osti Jarej.

  
Vojska

Crni panter kot simbol prve slovenske države

Slovenska vojaška tradicija sega vse do Karantanije, prve slovenske države, ki je nastala v 7. stoletju. V ljudskem izrocilu se je posebej ohranil spomin na boje s Turki, ki so se vrstili od konca 14. stoletja do velike zmage nad Turki pri Sisku leta 1593. Najbogatejše pa je izrocilo o velikih kmeckih uporih na Slovenskem, ki so imeli tudi prebujevalni narodni znacaj in pomen. Najvecji so bili v letih 1478, 1515, 1573, 1635 in 1731.

  
Na stadionu

Slovenija – Slovaška 2:1 v Mariboru, 10. septembra 2008, tekma je potekala v znamenju Crnega panterja, grba zgodovinske Karantanije.

  
Spletne strani


Karantanski panter (avtor: J.P)


  
Viteška društva


Društvo je nastalo v Podcerkvi št.1 na ustanovnem obcnem zboru dne 25.11.2000, v register društev pa je bilo vpisano dne 02.02.2001. Po daljšem tehtanju kako in po kom bi poimenovali društvo smo se odlocili za ime, katero je legendarno v svetu viteštva ne samo v Sloveniji, ampak to ime pozna ves svet, obenem naše ime pomeni viteštvo samo v njegovi izvirni pojavi. Z imenom smo se tudi zavezali, da bomo nacela viteštva prenašali tudi na podmladek. 09.06.2007 smo se na obcnem zboru v Zabukovju odlocili, da spremenimo ime in da sedež preselimo na obmocje obcine Št. Rupert, tocneje Zabukovje, kjer smo si clani že uredili prostor z imenom "Vitezov kot", na katerem opravljamo treninge in usposabljanja. Novo ime društva se glasi Karantanski Viteški Red Okrogla Miza.

  
Gospodarstvo

Lublana

V naši knjigarnici Knjižni diskont Založba Karantanija najdejo svoje knjižice za otip in za v usta najmlajši, za prva srecanja z domišljijo cicibani, radovedneži in zakajcki odkrivajo osnovne resnice iz naravoslovja, o davni preteklosti, o pustolovšcinah, najstniki pa se lahko potopijo v svet prve ljubezni. Odrasli pa si lahko priskrbijo nekaj napotkov za duhovno rast, nekaj prirocnikov za družino, dom in razvedrilo

NOVO LEGLO, NEW LITTER, NEUER WURF "CANE CORSO ITALIANO"

Naj na tem mestu navedemo vsaj še dve izvirni karantanski pasmi, to sta koroški žigec ali planinski gonic in znameniti kraški ovcar.

Koroški žigec
Kraški ovcar


  
Tudi dalec doli, v argentinskih Andih, naletimo na karantansko ime hotela, ki so ga po Karantaniji poimenovali naši rojaki.

Avenida San Martin 496 – tel./fax. (02944) 425248 (8400) San Carlos de Bariloche – Patagonia – Argentina


Bariloche


Wien

The central located boarding house where you feel like at home as soon as you enter the reception area. City, Mariahilfer Str., Westbahnhof, Stadthalle and all places of cultural interest can be reached in a few minutes. Our generous breakfast will get you in a good mood to start the day.
We offer you rooms with luxurious furnishings, meeting the latest international requirements. Bath or shower, WC, telephone and cable-TV.


Ce se ozremo nekoliko nazaj v preteklost in primerjamo ime Karantanija z imenom Ilirija, ki so nam ga porivali še zlasti od prve svetovne vojne dalje, vidimo takoj, da se ilirsko ime ni prijelo. Pa najsi so nam v šoli še tako ponavljali Napoleon rece: Ilirija vstan!, krilatico pesnika Antona Vodnika, od zacetka 19. stol.

Ilirija je pomenila Balkan, ki mu Slovenci v zgodovini in po kulturi nismo nikoli pripadali. Karantanija pa pomeni Srednjo Evropo, v kateri smo bili že od vsega zacetka. V njej si moramo svoje mesto ponovno izboriti. Ali in ce nam bo to tudi uspelo, je odvisno od vsakega izmed nas. V to smer so nam navdušenci nad panterjem že odprli pot. Sedaj je vrsta na nas, da krenemo po njej!