Coat of arms of Igelswies in Meßkirch
Image: Wappen Igelswies.png

   Eberhard III. von Neuhaus
   Family (Družina) Ježovnik
   Gut Arndorf (Arja Vas)
   Eggenstein
   Grašcina Gorica
   Helfenberg - Sotestka
   Govce
   Osnovna Sola na Gornji Ponikvi
   ˇalski Tabor
   Burgsagen aus der Steiermark
(http://www.sagen.at/texte/sagen/oesterreich/steiermark/sagen_steiermark.htm)
   Zg. Savinjska Dolina

   Grmovje (Hofrain)
Owners:
   Hans Pelzhofer (since 1624)
   Family Schweiger (since 1659)
   J. Gradler of Rotenturm (1710)
   Janez Bernard Pilpach (1735)
   Oton Ambro Fretschner of Satzenthal(1748)
   Count Schrottenbach (1780)
   Family Jamnik (1782)
   Count Anton Gaisruck (1793)
   Kristijan of Leitner (1814)
   Hofrain had many owners until 1875. Countess Leonija Sermage sold the estate in the first part of the 20th century to Ivan Jezovnik
Location: Štajerksa -> ˇalec -> Arja vas -> Pernovo

Grad Grmovje (Hofrain)
V blizini Galiske podruznice sv. Ozbolta lezi idilicno grad Grmovje, kjer pa je stalo se v XVIII. stoletju manjse poslopje, v katerem so prebivali lastniki do leta 1790.

Grmovski grad je stal ze v XVII. stoletju. Zgodovinsko je dognano, da je tukaj bival ze leta 1635 vojvoda onih vladnih cet, ki so v tem letu branile Novi Kloster proti kmeckimi puntarji. Starost Grmovja pa spricuje tudi dejstvo, da so bili v cerkvici sv. Ozbolta pokopani razni posestniki gradu. Izmed najstarejsih se imenujejo leta 1624 Hans Pelzhofer, 1627 Marija Pelzhofer, 1659 Johann in Lukrecija Schweiger, nadalje Anton Schweiger, ki je umrl leta 1710, potem Eleonora Schweiger, Johann Andrej Schweiger leta 1730, Johann Gradler umrl leta 1735, vdova Margareta Gradler, Bernhard Pilpach leta 1737, ki je zgradil leta 1740 grajsko kapelico, posveceno sv. Bernhardu. Leta 1748 je posestnik Grmovja Oton Fetschner. Joh. Anton Schweiger pa je ustanovil v gradu tudi benificij, ter namestil grajskega duhovnika z letnimi dohodki 50 goldinarjev z obvezo, da masuje tedensko stirikrat pri sv. Ozboltu. Kot beneficijati so bili namesceni okoli leta 1740 Gaspar jedlocnik, bivsi zalski kaplan Ernest pl. Pukelheim, leta 1789 Anton Silli, leta 1790 Franc Piccionelli, ki je bil zadnji grajski svecenik. Leta 1864 pa je hotel zapusceno kapelico razrusiti posestnik jurij pl. Halm, po veri protestant, kar mu je oblast zabranila.

Leta 1790, je lastnik grajscine Franc   pozneje Marija Jamnik. V nadaljnih letih sta spojena gradova Zalog in Grmovje ter so posestniki Zaloga istocasno tudi posestniki Grmovja (glej: Grad Zalog v obcini Petrovce), dokler ni kupil Hofrain ze imenovani pl. Halm.

Naslednik mu je bil leta 1868 profesor Henrik Arko, leta 1871 pa grofica Antonija Arko, leta 1875 grofica Leonija Sermage rojena Arko, ki pa je prodala grad pokoinemu veleposestniku Hans Jeschouniggu v Arji vasi. Njegova hcerka Irma Jeschounigg   ova pa je bila posestnica Hofrain   a do leta 1945 ko je grajscina bila nacionalizirana.

Reference:
Rajko Wretscher, zgodovinar

 Grad Grmovje (Hofrain)

Grajansko Sodisce Grmovje
V smislu urbaria grajscine Hofrain z dne 9. Junija 1567, ki se nahaja v graskem arhivu v izvirniku, so meje grajanskega sodisca sledece: Meja tece ob vzhodni meji bivsega zalskega grajanskega sodisca preko Loznice in za mejo celjskega grajanskega sodisca do Jurijevega vinograda, doma iz Arje vasi ter ga je posedoval poprej Gregoric, nadalje preko velikega gozda do potokov Piresica in Dobovice do sv. Kunigunde in v Hramse. V severu se dotika meje dezel. Sodisca Rabensberg in konca pri topilnici v Socki ob meji sostanjskega dezelnega sodisca.
V XVI. Stoletju je bil v Grmovju podurad urada Zalec za podloznike  gornike v Veliki Piresici.


Burgfried Gut Hofrain
Extractus urbarii dato Graetz den 9. Juli 1567, die gut Hofrainerische Landgerichtskonfinierung betreffend. "Darnach an der seiten von Saxenfeldt ueber die Losnitz an Saxenfelder Burgfried auf Cillier Amts gericht und hebt sich an unter des Juri von Arndorff Weingarten, den zuvor Gregoritsch inengehabt, auf der von Helffenberg Graben und weit hinab nach dem grossen Gehaeg auf Ober Piroschitz, von Piroschitz auf das andere Gehaeg zu Raindorf, fuerter ueber das Wasser Piroschitz ueber das Thal zwischen Compaes  Goritzen und Saelag, ferner ueber ein Baechl genannt Dobovizae, des von Neuhaus oede hueben und auf den Cenuzi graden hinauf nach dem Weg zwischen der Weingarten nach dem Traef unter St. Kunegunderberg rainend an das Cillier Amt und Rabenspergerische Landgericht auf Hraemische Dorf, weiter auf St. Kunigundtberg und Schoenstainer Gericht unter Helfenberg auf die Schmelzhuetten und Ober Piroschitz".
***
History
Jezovniks are descendents of the counts of Luxembourg and Moselgau. Ancestor of the family was Siegfried von Moselgau.

Siegfried or Sigefroy (c. 922 – 28 Oct 998) is considered the first count of Luxembourg. He was actually count in the Moselgau and the Ardennes. He was also the advocate of the abbeys of Saint Maximin de Treves and Saint   Willibrod d'Echternach. He was a son of the Count Palatine Wigeric of Lotharingia and Cunigunda. He is the founder of the House of Luxembourg, a cadet branch of the House of Ardennes.

Next in line are the families Salm, Raiferrscheidt,Reitz, who have their roots in Bohemia. Please read "Raitz von Frenz". They have come from Carinthia (Austria) and settled in Bohemia. In Carinthia, they had land on both sides of the Drava River. In Carinthia, the seat of the original clan was the Jauntal territory, today in Carinthia on Austrian side. Afterwards, the Drava River became the border between the bishoprics of Salzburg and Aquileia, which was installed by Charlemagne in order to defeat the Awars. In the territories, which were under the jurisdiction of Aquileia, is also Castle Zovnek in Sanntal.

House of Salm
Salm (Adel)
History of Luxembourg
Institut Deutsche Adelsforschung

Ježov
Ježov (okres Hodonín)

Connections of Jezovniks and Charlemagne to Zovnek

Karl der Grosse, Koenig von Franken married Hildegard von Anglachgau, daughter of Gerold von Anglachgau.
His son Ludwig I der Fromme,  Koenig von Franken
Ludwig II von Ostfranken married Emma von Altdorf, daughter of Welf I von Altdorf
Karloman von Bayern, son of Ludwig II von Ostfranken
His son was Arnulf (von Schwaben und Bayern), Emperor von Franken.
Gisela was daughter of Ludwig II von Ostfranken, married to Erchanger von Schwaben
Their daughter Kunigunde was married to Liutpold von Ostmark.
His son was Arnulf I von Bayern followed by:
Arnulf II von Bayern. He is the beginner of the House of Andechs    Meran.

Berthold I von Bayern
Friedrich I von Andechs
Berthold II von Diessen
Berthold III von Andechs    Meran
Otto I von Andechs    Meran married Beatrix von Burgund, daughter of Otto von Pfalz Burgund, son of Friedrich Barbarossa.
His daughter Adelheid married Hugo IV von Burgund

***
Other notables of Sannegg and Jezovnik are:

Berthold I von Breisgau
Berthold II von Breisgau
Berthold III von Breisgau
Berthold V/I von Zaehringen
Berthold II von Zaehringen
Konrad I von Zaehringen
Adalbert I von Teck
Adalbert II von Teck
Konrad I von Teck
Konrad V von Teck
Ludwig III von Teck                                                                        Kasimir III von Poland
Friedrich III von Teck + Anna von Helfenstein        Wilhelm von Cilli + Anna von Poland
Ulrich I von Teck + Anna von Cilli

Od Karla Velikega do druzine Jezovnik
(Ena izmed vec obstojecih linij)
(From Charlemagne to family Jezovnik)
Gerold von Schwaben und Alemanen
His daughter Hildegard was married to Charlemagne (Karl der Grosse)
Ludwig der Fromme
Ludwig II. der Deutsche,
his daughter Gisela was married to Erchanger von Schwaben
Their daughter Kunigunde was married to Luitpold von Ostmark
Arnulf I. von Bayern
Arnulf II. von Bayern
Berthold von Bayern
Friedrich I. von Andechs
Berthold II. von Diessen
Berthold III. von Andechs
Berthold I. von Andechs
Berthold II. von Istra
Berthold III. von Andechs    Meran
Otto I. von Andechs    Meran
Daughter Margaret was married to Friedrich V. von Truchendingen
Their daughter Margaret was married to Kraft I. von Hohenlohe
Kraft II. von Hohenlohe
Kraft III. von Hohenlohe
Albrecht I. von Hohenlohe
Kraft V. von Hohenlohe
Kraft VI. von Hohenlohe was married to Helena von Wuertemberg
Georg I von Hohenlohe Waldenburg
Ludwig Kasimir von Hohenlohe
Wolfgang von Hohenlohe
Philip Ernst von Hohenlohe Langenburg
Heinrich Friedrich von Hohenlohe Langenburg und Gleichen
Albrecht Wolfgang von Hohenlohe
Ludwig von Hohenlohe Langenburg
Christian Albrecht Ludwig von Hohenlohe Langenburg
Karl Ludwig Wilhelm Leopold von Hohenlohe
Victoria Henrietta von Hohenlohe married to Ernst  Manner von Matzelsdorf
***
Karl Gustav Wilhelm von Hohenlohe Langenburg. His daughter:
Constanze von Hohenlohe Langenburg married Christian Friedrich Ferdinand von Blanckenstein. Their daughter:

Theresa von Blanckenstein married Michael Joseph Manner zu Maetzelsdorf.
Michael Joseph Manner's second marriage was with Maria von Strassern. Out of this marriage was born son:
Anton Franz Michael Manner.
Anton Franz Michael Manner was married to Eleonora Horsky von Horskysfeld, daughter of Franz Ritter Horsky von Horskysfeld and Theresa Roedling. Their daughter was:
Maria Theresa Karolina Manner married to Jochan (Hans) Jeschounig (Jezovnik) zu Arndorf, Gross Pireschitz and Hofrain... Next in line are his son Johann (Hans) Jezovnik and his daughter Irma Jezovnik.
***
Additional lineage from Charlemagne the Great to family Jezovnik.

Karl der Grosse
Pippin von Italien
Bernard von Italien
Pippin von Italien
Herbert I.
Herbert II.
Liutgard (his daughter) was married to Theobald von Blois
Odo I. von Blois was married to Bertha von Burgund
Odo II. von Blois
Theobald III. von Blois
Etienne II. von Blois
Theobald IV. von Blois was married to Mathilda von Kaernten
Daughter of Engelbert II. von Kaernten
Theobald V. von Blois
His daughter Beatrix was married to Otto von Burgund, (son of Friedrich I. Barbarossa)
Beatrix von Burgund, daughter of Otto von Burgund, was married to Otto I. von Andechs    Meran
His daughter Margareth married Friedrich von Truhendingen
Margareth von Truhendingen was married to Kraft I. von Hohenlohe, followed by:
Kraft II. von Hohenlohe
Kraft III. von Hohenlohe
Albrecht I. von Hohenlohe
Kraft V. von Hohenlohe
Kraft VI. von Hohenlohe was married to Helena von Wuertemberg
Georg I. von Hohenlohe
Ludwig Kasimir von Hohenlohe
Philip Ernst von Hohenlohe
Heinrich Friedrich von Hohenlohe
Albrecht von Hohenlohe
Ludwig von Hohenlohe
Friedrich Ernst von Hohenlohe
Karl Gustav von Hohenlohe
Konstanze von Hohenlohe was married to Christian Ferdinand von Blanckenstein
Their daughter Theresa was married to Michael Josef Manner
Anton Franz Michael Manner was married to Eleonora Horsky
Their son Ernst von Manner married Victoria Henrietta von Hohenlohe, daughter of Karl Ludwig Wilhelm Leopold von Hohenlohe
Their daughter Maria von Manner was married to Johann Jezovnik (Jeschounig)
Their children were: Ivan Jeschounig , Irma Jezovnik, Dora Jezovnik, Erna Jezovnik.

Heinrich mit dem goldenen Wagen, Graf von Altdorf

Additional connections to Jezovniks:
Friedrich VII. Magnus von Baden Durlach's daughter Katharina von Baden Durlach married:
Johann Friedrich von Leiningen Dagsburg    Hardenburg He was followed by:
Friedrich Magnus von Leiningen Dagsburg    Hardenburg married to Anna Christina Eleonora von Wurmbrandt zu Stuppach. Their son was:
Karl Friedrich Wilhelm zu Leiningen Dagsburg    Hardenburg followed by:
Emich Karl zu Leiningen Dagsburg    Hardenburg. His daughter was:
Anna Feodora Augusta zu Leiningen married to
Ernst Christian Karl von Hohenlohe Langenburg. His son was:
Karl Ludwig Wilhelm von Hohenlohe Langenburg. His daughter was:
Victoria von Hohenlohe Langenburg married to Ernst Manner von Maetzelsdorf.

Simple version of the above genealogical family tree
  
First child : Maria Jezovnik,  born 14.6.1876 in Unter Schaleck 15.
Second child:  Anton Jezovnik, born 15.1.1878 in Unter Schaleck 14
Third child: Franciska Jezovnik, born 1.1.1881 in Unter Schaleck 14, died 15.10.1958
Fourth child: Antonia Jezovnik, born 6.4.1882 in Unter Schaleck 14
Fifth child: Maria Jezovnik, born 1.2.1885 in Unter Schaleck 14, married 27.1.1918, died 12.7.1965
Six child: Anna Jezovnik, born 15.7.1886 in Unter Schaleck 14
Seventh child: Franz Jezovnik, born 27.10.1888 in Unter Schaleck 14

Outside of his marriage Lorenz also had one illegitimate son
Karol Jezovnik, born 1896, son of Clara Leclerc Huenermann. Who are the Leclercs?
Therefore, he was a brother to other children of Clara Leclerc (married to Max August Julian Huenermann).

They were:
1) Simon Franz Josef Huenermann married to Katharina Diedenhofen from Wittlich. They had 2 children:

a) Franz Josef Huenermann, born 1917 and
b) Arnold Huenermann, born 1922.

The second marriage of Simon Franz Josef Huenermann was to Helena Skoberne, daughter of Dr. Georg Skoberne, solicitor from Celje. Out of this marriage they had one son:

c) Herbert Huenermann, born 1927..

2) Franz Josef Huenermann died 9 days after birth.

3) Peter Paul Huenermann born in 1888, died in 1889.

4) Franziska Margaretha Huenermann married to Arnold Nim (Nimase) aus Enger.

5) Daughter, died at birth.

6) Anna Maria Huenermann (born 2.2. 1892), married to Franz Adolf Westen.

7) Johann Baptist Maximilian Huenermann, born 1893.

8) Karol Jezovnik, born 1896 was the son of Clara Huenerman, born Leclerc, and Lorenz Jezovnik of Velenje, Slovenia.
Karol was a citizen of ex -Yugoslavia until his death in 1961)

9) Susanna Clara Huenermann, born 1898.

In 1934 Max August Julian Huenermann and Clara (born Leclerc) made a testament, and both invested in the fideikommiss for their children. With these funds was bought property of Neu Sannegg (Novi Zovnek) in Braslovce. Contract was made by Georg Skoberne, lawyer from the city of Cilli. Other information can be read in article "Sannegg or Neu Sannegg".

Neu Sannegg (Novi Zovnek)
  
Gut Arndorf (Arja Vas)
Ob koncu prejsnjega stoletja in v obdobju med obema vojnama je bila druzina Jezovnik ena izmed najbogatejsih veleposestniskih rodbin v Spodnji Savinjski in Saleski dolini. Poleg ogromnega veleposestva Arja Vas (203 hektare), ki so mu pripadali tudi stevilni industrijski in obrtni obrati (3 kamnolomi, opekarna, 2 gostilni, kovaska in kolarska delavnica), je bila v lasti druzine tudi gosposcina Eggenstein (Eckenstein) pri Velenju (71,93 hektara), gradic Helfenberg in grascina Grmovje (Hofrain) pri Veliki Piresici, s pripadajocim zemljiscem v skupni povrsini 116 hektarov. Do leta 1918 se kot lastnika pojavljata Hans (Johann) Jezovnik in Marie Therese Karoline Michaela Edle von Manner zu Maetzelsdorff , ki sta v zakon prinesla naslednje: Hans Jezovnik gradic Helfenberg in veleposestvo Arja Vas (podedoval ju je po ocetu   Jakob    u Jezovniku), Marija Theresa Karolina Michaela Edle von Manner zu Maetzelsdorff pa gosposcino Eggenstein, ki jo je dobila od svoje matere Eleonore, rojena von Horsky. Tik pred prvo svetovno vojno sta kupila se posestvo v Grmovju in sicer od Leonije Arco/Sermage.
References
Zgodovinski Arhiv Celje

Leonija Arco je bila rojena 1845 leta umrla, 1920 leta. Njen moz je bil Arthur Grof Sermage roj. 1839 umrl leta 1902. Oce Grofa Arturja Sermage je bil Denis Gaspard Sermage tega pa Moris Sermage porocen z Amalijo Sermage.
Oce Amalije je bil Peter Jochan Sermage. Brat Amalije je bil Karolly Janos Peter Sermage cigar hcer Klara Sermage je bila soproga Rudolfa Lichtensteinskega. Njegova druga soproga pa je bila Hedwig v. Stein.
  
Eggenstein

Kot lastnica grajscine Eggenstein se pojavljata Luigi Rainieri Maria von Montecucoli porocen z Karolino von Puthon, hcerjo Karla Barona Puthon. Nasledni lastnik je bil Maximilian Karl Franz Montecucoli. Ob rostvu njegovega sina Ernsta Marie Alois Oswald von Montecucoli (rojen 1867) je njego oce prodal Eggenstein Anton Franz Michael Manneru porocenim z Eleanoro Horsky. Tega je pozneje podedovala Maria Theresa plemenita Manner ki je porocila Hansa (Ivana) Jezovnika iz Arje Vasi. Ta gosposcina je bila leta 1945 zaplenjena z ostalo imovino Hansa Jezovnika.

Gut Arndorf  (584), Ortsgem. Maria Pletrowitsch.

Post, Bahn u. Telegrst.: Maria Pletrowitsch, Pl. u. Ger. Bez.: Cilli. Kat. Gem.: Pletrowitsch, Lendorf, Melag, Klein Pireschitz, Gross Pireschitz, Schelesno, Studenze, Gorica, Ponigl, Gutendorf.

Schloss: Arndorf (Grad Arja Vas)

Meierhoefe: Klein Pireschitz und Gross Pireschitz.
Forstreviere: Helfenberg.

Gesammt Ausmass in Hektaren: 39.7070, Rustical Gruende: 116.9630. Schaetzungswerth: K 300.000.

Besitzer: Hans Jeschounig (Jezovnik), Winter und Sommer in Arndorf.

Verwaltung: Gutsverwaltung in Arndorf.

Ind. U. Realgew.: 3 Steinbrueche, 1 Ziegelei, 2 Gasthaeuser, Hausschmiede, 1 Hauswagnerei, Sannthaler Fohlenhof (ca. 50 Stueck Fohlen), Hopfenbau.

Iz graskega urbarja je razvidno da je Hofrain ali Grad Grmovje kot se temu pri nas rece stal se pred letom 1600.
Leta 1635 je v njem bival tudi vojvoda vladnih cet ki so v tem letu branile Novi Kloster pred kmeckimi puntarji. Starost gradu se do neke mere da ugotoviti po njegovih lastnikih ki so bili pokopani v cerkvici Sv. Ozbolta. Najstarejsi so leta 1624 Hans Pelzhofer, 1627 Marija Pelzhofer, 1659 Johan in Lukrecija Schweiger, 1710 Anton Schweiger potem Eleanora Schweiger, Johann Andrej Schweiger leta 1730. Jochan Gradler umrl leta 1737. Ta je na Grmovju leta 1740 zgradil grajsko kapelico posveceno Sv. Bernardu. Leta 1748 je posestnik Grmovja Oton Fetschner. Johan Anton Schweiger pa je v gradu ustanovil beneficij in namestil grajskega duhovnika z letnimi dohodki 50 goldinarjev z obvezo da masuje tedensko stirikrat pri svetemu Ozboltu. Na teh beneficijah so bili namesceni 1740 Gaspar Jedlocnik, bivsi Zalski kaplan Ernest Pl. Pukelheim, leta 1789 Anton Silli, leta 1790 Franc Piccionelli ki je bil zadnji svecenik. Leta 1864 pa je zapusceno kapelico hotel razrusiti Jurij Pl. Halm (Georg Ritter von Halm), po veri protestant, kar mu je oblast zabranila.

Hcerka Georga Ritterja von Halm Johanna von Halm je porocila celjskega urarja po imenu Schwab. Hcerka Antonija Schwab pa je porocila Franca Jezovnika, sina Franca Jezovnika porocenega z Marijo Q    veder. Franc Jezovnik je bil sin Johanna Jezovnika in Elisabeth Videmsek.

Leta 1790 je lastnik Grmovja Franc, pozneje Marija Jamnik. V nadaljnih letih sta bila spojena gradova Zalog in Grmovje dokler Grmovje ni kupil Pl. Jurij Halm.  
Naslednik mu je bil leta 1868 profesor Henrik Arko, leta 1871 pa grofica Antonija Schwab von Strachwitz. Oce Heinrich Arca je bil Karl Ferdinand Anton Grof Arco rojen 1776, umrl 1845. Leta 1875 podeduje grad grofica Leonija Sermage rojena Arko, ki pa je grad prodala veleposestniku Hansu Jezovniku iz Arje Vasi. Njegova hcer Irma je tega imela v posesti do podrzavljanja v letu 1945.
Reference:
Schematismus des landtaeflichen und Grossgrund Besitzes von Steiermark - Wien
  
Grašcina Gorica
Grašcina lei na poloni vzpetini vzhodno od naselja Šalek. Grašcina je pravni dedic gradu Ekenštajn. Pozidali so jo v 17. stoletju kot enonadstropno stavbo na pravokotni talni ploskvi, med leti 1853    1857 pa so jo temeljito prezidali. Takrat je dobila znacaj primestne vile, vendar je v pritlicju še ohranila renesancne grebenaste oboke. Stavba predstavlja tip skromne poznorenesancne grašcine, a je sprico poznejših prezidav ohranila svojo vrednost predvsem v nespremenjeni tlorisni zasnovi in v veduti.
Royal Lineage      England
  
Helfenberg (Soteska)
Grad Soteska
Koncem soteske Socke na gricu, kjer se odcepi okrajna cesta v St. ILJ pri Velenju so rusevine gradu Helfenberg. Helfenbergi so najprej tega imeli v zakupu.

Prvi znani posestnik Henrik Pl. Helfenberski je znan iz leta 1256 med poznejse je najbolj znan Jost Helfenberski ki je po narocilu Hermana II Celjskega z svojih bratom izvrsil umor Veronike Deseniske, na Ojstrici, izbranke Hermanovega sina Friderika. Utopila sta jo v kopeli. Zadnji Helfenberg je umrl leta 1686. Gradic je presel v roke rodbine Pl. Gabelkofen ki tega poseduje do leta 1720, ko prehaja v roke Otona Henrika Schrottenbacha ki je istocasno bil zakupnik gradu Zalog. Okoli leta 1800 preide kar je ostalo od gradica in posestva v roke rodbine Skerlin. Od tega je kupil grajscak Zaloga Karel Baron Puthon. Po drazbi leta 1873 tega prevzame Jakob Jezovnik pozneje njego sin Hans Jezovnik in koncno Irma Jezovnik.

Med dodatno imovino Arjevaskih Jezovnikov je vredno omeniti tudi posest Govce, prvic opisano v zemljiski knjigi novega Celja urad Grmovje (Hofrain) leta 1841 v imenu Ivana Apnarja kateremu je sledil Ludovik Hausman grajscak v novem Celju ta je Govce prodal zavskemu pivovarnarju Francu Zuzi leta 1859 je posest presla v last Johane Schwab, rojene Halm. Poznejsi lastnik je bil Johann (Hans) Jezovnik in koncno njegova hcer Irma, grascakinja Grmovja.
  
Govce
Zadnji posestnik Govc pa razsulu cerkve je bil zalski trzan Kristof Pucher, luteran. Ta je prodal Govce grajscaku v Racju Ehrenreich u pl. Regall u in je tozadevna kupna pogodba datirana z zadnjim junijem 1604. Leta 1612 je bil Regall tudi posestnik Brunberga (Novo Celje) ter umrl leta 1614.Posestniki Govc v XVII. In XVIII. stoletju niso znani.Kot prvi posestnik v XIX stoletju se pojavi v zemljiski knjigi Novega Celja, urad Grmovje (Hofrain) leta 1841, Ivan Apnar. Sledil mu je Josip Ludovik Hausmann, grajscak v Novem Celju, ki pa je prodal Govce zalskemu pivovarnarju Francu Zuzi. Z letom 1859 prehajajo Govce v last Johane Schwab, rojene Halm, vdove celjskega urarja Schwaba, in je prislo po nakupu zopet v last rodbine Jozefa Halm a. Pozneisi lastnik je bil pokojni grajscak Johann (Hans) Jeschounig (Jezovnik) v Arji vasi pri Petrovcah in konecno njegova hcerka Irma, ki je grajscakinja na Grmovju.
  
Zalski Tabor
V dobi zupanovanja Antona Zuže vulgo Stare se je vrsil tabor v Zalcu dne 6. septembra 1868. Sklicali so ga tedanji nasi narodni voditelji dr. Joze Vosnjak, Ivan Zuža, lastnik premogovnika z Zabukovci, dr. Razlag, dezel. poslanec Herman in dr. Ploj zahtevajoc jezikovno raznopravnost, slovensko solstvo, slovensko sodstvo i.t.d.

Slovenski rodoljubi so izdali za žalski tabor oklic, ki je izsel v celjskih "Novicah" meseca avgusta 1868. V manifestu se vabijo rojaki Savinjske in Skalske doline in zakljucuje z besedami: "Pridite iz vseh his in iz vseh vasi, posebno celjskega, gornje    grajskega, vranskega, šoštanjskega, laškega, konjiškega, kozjanskega in šmarskega okrozja. Pridite na dan 6. Septembra 1868 ob treh popoldne v zavski terg k slovenskemu taboru".

Potomce tedanjih rodoljubov bodo posebno zanimala sledeca imena Slovencev iz vseh slovenskih pokrajin, ki so podpisali to vabilo na "zavski" tabor. Evo jih: Anton Zuža, posestnik, zupan in okrajni odbornik v Zalcu; Franc Roblek, posestnik, okrajni in obcinski odbornik v Zalcu; Ernest Sirca, trgovec itd. v Zalcu; Franc Zuža, posestnik v Zalcu; Dragotin Zuža, posestnik v Zalcu; Joze Zigan, posestnik v Zalcu; Janez Hausenbichler, posestnik in obc. svetnik v Zalcu; Vincenc Janic, posestnik v Zalcu; Andrej Pirnat, posestnik v Levcu; Anton Grabic, posestnik na Teharjih; Mihael Vizjak, pos. na Teharjih. Andrej Gorsek, pos. in zupan v Petrovcah; O. Golavsek, posestnik in zupan v Grizah; Ivan Zuža, rudniski lastnik v Grizah; Jakob Jezovnik, pos. in zupan na Veliki Piresici; France Vrataric, zupan v Vojniku; Franc Kotnik, pos. na Frankolovem; Joze Lipus, pos. v Visnji vasi; Janez Jamnik, pos. v Novi cerkvi; dr. Janko Ipavec, zdravnik v St. Jurju; Ivan Zveglar, posestnik pod Rifnikom; Anton Hren, pos. v Hrusovcu.
  
Osnovna Sola na Gornji Ponikvi

Ko se je 1875 pozvalo vascane, da si izvolijo o krajni solski svet, so se obcani temu pozivu odzvali in izvolili Matijo Verdeva nacelnikom in tudi ostale clane v odbor. Nato se je dolocil solski okolis obstojec iz vasi Zgornja Ponikva, Kale, Spod. Ponikva in Studence. Tamosnji zupnik Franc Pirkovic je odstopil zacasno eno sobo v zupniscu za ucno sobo in sele leta 1877 je bil imenovan prvim uciteljem Jozef Kosutnik; solo enorazrednico je obiskovalo 113 otrok. Kosutnik je pouceval do leta 1887 ter je bil potem imenovan naduciteljem v Vojniku. Njemu je sledil kot yodja sole Karol Vizjak. Leta 1879 se je postavilo solske poslopje za 4900 goldinarjev, ki ga je izvrsil Jakob Jeschounig, zupan v Veliki Piresici.
  
ZG. SAVINJSKA DOLINA

Lorenc Jezovnik je bil sin Georga Jezovnika iz Pake st. 28, ta pa sin Valenta Jezovnika.

O Georgu Jezovniku je znano, da je bil dvakrat porocen. Prvic z Marijo Vodovnik vdovo po Goriolu iz Pake (Paak) 28) iz te zakonske zveze sta se rodila Martin Jezovnik roj. 30.10. 1827 in Jakob roj. 15.7. 1829 leta.

Ob rojstvu tretjega Georga roj. 27.3. 1831, ki pa je se istega leta umrl, se kot mati in Georgova zakonska zena pojavi Marija Elbling roj. 1799 leta, umrla 24.10. 1851. Po Georgu so se jima rodili se Ursula 19.10. 1832, se en Georg roj. 31.3. 1835 in Lorenc (Lovrenc) roj. 12.7. 1837, in kot zadnji otrok Mihael roj. 1.12. 1839.

Pri hisi ki opredeljuje sorodstvene vezi veje se je ves cas reklo Skaza, tako da se je pri tej veji Jezovnikov oprijel omenjen nadimek. Za skaze je znano da so bili podjetni mlinarji in so v Velenju bili znani po drugih dejavnostih v skupnosti z Jezovniki. Uspesno podje tnistvo je tudi razvidno z ustanovitvijo Saleske posojilnice in stedilnice v Velenju vpisane v zadruzni register 31. Avgusta 1902 kateri je predsedoval Vinko Jezovnik narodni poslanec in slovenski liberalec v drzavnem zboru Avstrije med letoma 1907 in 1913. Bil je tudi sest let Velenjski zupan. Ravnatelj posojilnice je bil Josef Skaza. Razen Skaz in Golov so v tesnejse sorodstvo spadale tudi druzine Rak, Kvartic in Hudovernik. Te druzine so do druge svetovne vojne bile gonilna sila obrti in podjetnistva v Velenju ki je stelo ca 650 prebivalcev. Po drugi svetovni vojni je to stevilo bilo asimilirano po 30.000 bosancih, in preimenovano v "Titovo Velenje".

V Velenju so tocasno Jezovniki bili opredeljeni bodisi pod vulgo imenih Skaza, Obreza in Vajde.

Okrog leta 1810 v hišo prizenil mesar Ivan Jezovnik, ki se je porocil z Elizabeto Videmšek "vl. Waide". Okrog leta 1850 je domacijo prevzel njegov sin Vincenc, kasnejši velenjski zupan in poslanec v Avstrijskem drzavnem zboru od leta 1907 do 1913. Zastopal je okraje Mahrenberg, Schoenstein, Windischgraetz in Oberburg (Gornji Grad). Zastopal je Slovenske liberalce. Vincenz Jeshovnik je bil sin Ivana (Jochana Jeshovnika) z Elisabeto Videmsek.

Predniki Ivana (Jochana) Jeschovnika so:

Bartbolomag Jeschounig, born ca. 1580, died?

Pancratio Jeschounig born 1607, died 9.3.1687, married to Marina, born 1636.

Vito Jeschounig, born 14.6.1652, died 21.3.1698, married on 14.1. 1678 to Agnes Meh, born 2.1.,1654, died 22.4.1691.

Andreas Jeschounig, born 21.11.1678, died?, married on14.7.1698 to Maria Shasa, born 20.8.1681, died?.

Matthaeus Jeschounig, born 31.8.1723, died 4.7.1799, married to Lucie Deutznigk, born 2.12.1726, died 18.11.1792.

Johann Jeschounig, born 1762, died 14.4.1821, married to Anna Smretschnig, born 1767, died 12.8.1816.

Po njegovi smrti se hišno ime Vajde, ki je bilo dotlej v uporabi, vse bolj pozablja in se kot hišno ime uporablja "pri Jezovniku". Pri Anclinu pa pred letom 1800 še najdemo hišnega gospodarja Jurija Anclina. Okrog leta 1840 se je v hišo prizenil Jozef Pececnik, doma iz trške gostilne pri Jeracu (kasneje se je gostilna imenovala pri Valencaku), zato so mu pri rojstvih njegovih prvih otrok še pritikali domace ime Jerac, kasneje pa se je za prebivalce te hiše dosledno uporabljalo domace ime Anclin, ki je ostalo zivo vse do danes.

V okolici Velenja je bilo domacij v katerih so konec 18. in v zacetku 19. stoletja imeli še isti priimek kot domace ime nekaj vec kot v Velenju; v povprecju pri vsaki peti ali šesti hiši. Do konca 19. stoletja je to število še mocno upadlo, tako da so bili taki primeri ze prave izjeme. Na podezelju pa se prvotna hišna imena niso tako hitro pozabljala kot v Velenju in obicajno ljudje še danes poznajo isto domace ime kot pred 150 leti, ceprav se je med tem priimek v hiši zamenjal ze petkrat ali veckrat.

Od Lorencevih otrok velja omeniti Marijo Jezovnik rojeno 1. 2. 1885 umrla 12. 6. 1965, porocena z Francem Ostrovrsnikom (Scharpfenberg).

Francisko rojeno 1. 1. 1881 umrla leta 1958 poroceno z Jozefom Kvartic. Iz te poroke sta izsla sin Ivan Kvartic in Jozica (Pepca) Kvartic.

V letu 1946 je po oblasteh preganjan Ivan Kvartic porocen z Ivanko Zlebnik zapustil Slovenijo in se preselil v Winipeg v Kanado. Od njegovih hcera velja omeniti Viktorijo Kvartic poroceno Matjasic in Erno Kvartic ki je porocila staneta Vrsnika iz Winipega. Njun sin je Victor Vrsnik. Vladka Kvartic je porocila Emila Mohoric, Sonja Kvartic pa je porocila skota Dana MacDonalda. Nosilci veje so Philip Vrsnik porocen z Karen Stanik in Victor Vrsnik z sestro Nino Vrsnik.

Sedaj se pa vrnimo veji Jezovnik.

Osem let po rojstvu Franca je Lorenc Jezovnik pripoznal za svojega, izven zakona rojenega sina Karla Jezovnika ki ga je imel z Klaro Huenerman roj. Leclerc rojeno v Valendarju v Nemciji roj. 6.7. 1859.

Karol Jezovnik se je rodil 28.7. 1896 za razliko od drugih Lovrencevih otrok ze na novi adresi, v Stari Vasi st. 19 pri Velenju. Temu posestvu se je po domace reklo Gruber. Krscen je bil v cerkvi sv. Jurija v Skalah krstil ga je duhovnik Anton Askerc. Pozneje je cerkev potonila v jezero ki je nastalo kot posledica ugreza Velenskega rudnika. Karol je umrl v Mariboru 24.9. 1961 kot drzavljan SFRJ.

Razen veje Jezovnikov kjer se je uporabljal nadimek Skaza so v tem obdobju na podrocju Velenja delovali se veji Jezovnikov z nadimki Obreza in Wajde.

Po materini strani je sorodstvo mojega oceta v najozjem smislu bilo to z sestro iste matere, Anno Marijo Huenerman in Simonom (Mono) Huenermanom, pozneje porocenim z Katharino Diedenhofen in v ponovni poroki z Heleno Skoberne hcerjo Georga Skoberneta odvetnika iz Celja. Skoberne je razen kot odvetnik bil znan tudi kot Celjski odbornik drugega volilnega razreda kamor je bil izvoljen leta 1894. Kot odvetnik je tudi zastopal firmo Tovarne Emajlirane posode kjer je nadomestil medtem umrlega Augusta Drukarja. Lastniki tovarne so bili Westni, enega katerih,Franca Adolfa je porocila moja teta Anna Marija Huenerman, hcer Klare Leclerk. Klara je bila naturalna mater tudi Karlu Jezovniku.  Franc Adolf Westen je bil sin Friderika Westna iz Merana na Tirolskem (sedaj pod Italijo) in njegove soproge Auguste Diederich hcere Petra Diedericha porocenega z Wilhelmino Stefens.

Oce Friderika Westna je bil Jakob Westen porocen z Amalijo Hardt sestro Hardta iz Knittelfelda Tovarnarja Tamkajsnje Tovarne Emajlirane posode ki je leta 1894 ustanovil podobno podjetje v Celju in ki je to podjetje z necakom Gustav Adolfom Westnom ki je dotlej bil agent svojega strica iz svoje pisarne v Gradcu, Rechbauer Strasse 16, razsiril.

Westen si je izbral Celje kot sedez svojega podjetja zato, ker se mu je zdela lega mesta glede na prodajo blaga zelo ugodna. Zacel je z malim. Prvi delovni dan novega podjetja je bil 8. Oktober 1894. V majhni gabrski delavnici, ki jo je zgradil na bezigrajskem svetu, je delalo kakih seset ljudi, vecinoma takih, ki jih je Westen pripeljal s seboj iz Knittelfelda in so bili doloceni za preddelavce. Emajlirali so surovo posodo, ki jo je podjetni mojster dobival od svojega strica v Knittelfeldu.

Ze naslednjega leta, 1895, je Adolf Westen st. razsiril svoj obrat. Najel je v okolici vecje stevilo ljudi in poklical k sebi svoja necaka Avgusta in Adolfa m., prvi je vodil prodajo, a drugi je delal v obratu. Zdaj so surovo posodo ze sami izdelovali, a izdelke so izvazali v Juzno Rusijo.

Ker sam Westen ni imel dovolj kapitala, da bi si obrat se bolj razsiril, je ustanovil komanditno druzbo, v katero so vstopili trije clani: Franc Dula, ravnatelj zelezarne v Storah, in celjska veletrgovca Julij Rakusch in Gustav Stiger. Vsak izmed treh clanov je vlozil po 12.500 goldinarjev. Podjetje se je imenovalo Adolf Westen & Comandite. tovarna emajlirane posode. Za vodstvo podjetja je osebno odgovarjal sam Adolf Westen st. Dula je izstopil iz podjetja leta 1901, Rakusch in Stiger sta pa povisala svoj delez: prvi na 40.025 a drugi na 48,842.74 K. Leta 1904 sta izstopila tudi onadva in Adolf Westen st. je stal popolnoma na svojih nogah. On je vodil podjetje do leta 1912, tedaj je izrocil vodstvo necakoma Avgustu in Adolfu ml.in odsel v Gradec.

Izza ustanovitve druzbe in pozneje je podjetje hitro raslo. Izprva je se bilo samo eno poslopje z veliko delavnico, v kateri so bile tri peci za topljenje, razzarevanje in emajliranje, stroji za prebijanje itd. Poslopje je stalo v ozadju sedanje ure. Kmalu so pa okrog njega nastala druga poslopja, tako da so se dobili loceni prostori za razlicna dela delovnega procesa, za skladisce surovin in gotovih izdelkov in za pisarno.

Tik pred prvo svetovno vojno so v tovarni zaceli izdelovati tudi bruseno in pocinkano posodo. Trgovali so dobro, najboljsi kupci so bili v balkanskih drzavah in na Bliznjem Vzhodu.

Prva svetovna vojna je neugodno vplivala na podjetje. Morali so zmanjsati proizvodnjo trgovske emajlirane posode, kajti za vojsko so izdelati 1 milijon celad, mnogo emajliranih porcij in cutaric.

Podjetje je bilo tedaj ze veliko. Zaposlovalo je okrog 800 delavcev. Odnos lastnikov do delavcev je bil se vedno nekako patriarhalen. Delati je bilo treba mnogo. Kadar je prisel kupec, da nalozi vagone z blagom, so delali, kolikor so dopuscale moci, tudi po sestnajst ur.

Leta 1912 ko je Gustav Adolf podjetje izrocil v vodstvo svojih necakov, sinov Avguste Diedrich vdove po Frideriku Westnu iz erana, Jochanu Avgustu in Franzu Adolfu se je umaknil v Gradec.
Franz Adolf Westen evangelican,sin vdove Avguste Westen roj. Diederich je bil rojen 28.6. 1877 leta v kraju Nuedelshalsbach. 1.2. 1913 leta je porocil Anno Marijo roj. Huenerman iz Sayna, hcer Maxa Avgusta Juliana Huenermana in Klare rojene Leclerc ki pa poroke svoje hcere ni dozivela ker je umrla 28.11. 1909 leta.

Njena smrt je vsekakor prizadela tudi njenega izvenzakonskega sina Karla Jezovnika ki je v casu njene smrti bil star, le 13 let.

Klarina starsa sta bila trgovec Simon Leclerc in Franciska roj. Frenz, oboje iz Valendara v Nemciji.

Oce Simona Leclerca je bil Peter Leclerc. Starsa Petra Leclerca sta bila Matthias Leclerc in Anna Katharina Lauermann. Starsa Franciske Frenz pa sta bila Peter Frenz in Margareta Queng iz Valendarja. Podrobnejsi podatki o teh bodo podani v genealoskem drevesu. Vse veje segajo nazaj do leta 1640.
***
Kot je iz mojega teksta razvidno sem tega zacel v Galiciji in z omembo Jezovnikov spodnje Savinjske Doline potomce Valentina Jezovnika in njegove soproge Agnes Weinseck. Njegov sin je bil Jakob Jezovnik roj. 2. Julija 1833 leta, umrl 5. Februarja 1891 leta v veliki Piresici. Njegova soproga je bila Antonija Repotocnik. Njeno rojstvo ni znano. Umrla pa je v Arji vasi dne 29.9. 1896. Jakob Jezovnik vulgo vervega je bil opisan kot, gostilnicar gradbenik zupan in veleposestnik v Arji Vasi.

Obcina Velika Piresica je bila ustanovljena leta 1850. V casu prebujanja Slovenske narodne zavesti so Slovenski rodoljubi v Celjskih novicah v Avgustu leta 1868 objavili oklic za zavski tabor. Med podpisniki poziva Slovenskih narodnjakov je bil tudi velmoz in zupan Velike Piresice, Jakob Jezovnik. Leta 1879 je zupan Jakob Jezovnik postavil solsko poslopje v Ponikvi za 4.900 Goldinarjev.

Zasluge za slovenskost druzine Jezovnik pa so v celoti potemnele z zacetkom druge svetovne vojne. Ob nastanku FLRJ pa je ta druzina utrpela teptanje imena politicne ovadbe, razlastitev in izseljevanje.

Jakobovi vnuki, Janez Jezovnik, sin Ivana (Hansa) Jezovnika z Marijo von Manner, Irma Jezovnik in sestri Dora (Starck) in Erna (Wagner), so vsi bili tarce katerim po komunizmu ni bilo prizaneseno. Zakaj? Imeli so mater ki je bila nemskega porekla. Drugi razlog je bil da so bogatasi v komunizmu bili klasni sovrazniki nastopajocega sistema. Erna Wagner (roj. Jeschounig) je bila porocena z Rudolphom Wagnerjem, rojenim 17.4.1886, umrla 15.7.1966. Sin Herbert Wagner, rojen 15.1.1923 se danes zivi in je sedanji upravicenec na dediscino svoje matere Erne, Hansa, Dore in Irme Jezovnik. Legalno vsa ta zemljisca niso bila obravnavana v dokoncni obravnavi sodisca, ker se sodisce ni drzalo legalnega protokola in je zaplenila zemljisca Ivan, Dore, Erne in Irme Jezovnik preden je pritozba postala pravomocna in obtozene po UDBI pregnalo iz dezele.
***
Povrnitev v cas Slovenskega narodnjaka in zupana v Veliki Piresici Jakoba Jezovnika nam pove da je Jakob imel brata Ivana ali Johana Nepomuka rojenega leta 1828 in sestro Marijo rojeno 2.2. 1830 ki je 3.2. 1850 porocila Johanna Josefa Raka, vulgo Visijak iz Velenja st. 16. Porocenca sta bila za tedanje case lastnika hotela, ene najvecjih Velenjskih stavb,sin Edward Rak pa je bil lastnik restavracije pred postajo. Cerka Johanna Josefa Raka Johanna je porocila Rajka Wretcera (Vrecer).

Rajko Vrecer se je rodil leta 1875 na Teharjih pri Celju koncal je uciteljisce v Mariboru, prvo sluzbo je dobil leta 1894 v Vojniku, ze isto leto se je kot ucitelj zaposlil v Grizah. Nato je sluzboval v sempeterski obcini in v Zalcu, kjer je bil naducitelj, znan je bil kot kulturnik, zelo rad je imel zgodovino. Med njegova dela spada krajevna in upravna zgodovina savinjske doline.
Anton Tavcar.

Jakob Jezovnik je razen ze omenjenega bil krstni boter mojega strica Franca Jezovnika, Lorencevega sin roj. v spodnjem Saleku o katerem sem ze poprej porocal in ubitega 7.6. 1942 leta v Recici pri Savinji. Pri zapuscinskem sodiscu v Velenju se nahaja moja neresena vloga za vrnitev njegove imovine.

Ker sem ze poprej adresiral Jakobovega sina Hansa Jezovnika porocenega z Marijo plemenito Manner, dopolnjujem Jakobovo druzino z njegovima hcerama Antonijo Jezovnik, poroceno z Baronom Josefom Petrom Lenkom Zalskim zupanom in hcer Marijo Jezovnik, poroceno z Francom Pavlom Maria Leskoskom iz Ptuja.